Družiny

Družinový systém

Ve skautském oddíle se setkáte asi nejčastěji se slůvkem družina. Je jím menší skupina dětí stejného věku. Družinový systém patří mezi základní pilíře skautské výchovy. Odedávna tvoří lidé malé skupiny, tlupy, party, gangy a v nich se učí žít, spolupracovat, společně se bavit a navzájem vychovávat. Stejně tak výchova dětí navzájem ve skautské družině.

Věkové kategorie

  • Mladší kluky nazýváme vlčaty. Vlčata (družiny Bobrů a nově i druhá Jestřábů) jsou první až třetí třída.
  • Starší kluci - skauti (družina Rysů) jsou čtvrtá až šestá třída.
  • Mladší děvčata jsou světlušky a jejich družina se jmenuje Lemurky.
  • Starší kluci a děvčata (pátá třída a výš) jsou už skauty a skautkami. Jejich společná družina se jmenuje Víři.
  • Protože skautovat se dá v jakémkoliv věku, rozlišujeme ještě dvě věkové kategorie. Mezi rovery a rangers patří mladí lidé studující na středních a vysokých školách.
  • Dospělé, kteří nejsou aktivní v roverském kmeni, či se nepodílejí na vedení oddílu nazýváme oldskauty

 

Schůzky družin pro školní rok 2023/2024

družina termín schůzek  rádce  kontakt 
vlčata Bobři každé úterý od 16 do 17:30 hodin

Martin Voříšek - Vevr

 
vlčata Jestřábi každou středu od 17 do 18:30 hodin

Aleš Fíla

604 201 740
skauti Rysové každý pátek od 16 do 18 hodin Ondřej Douša  

světlušky Lemurky

každý čtvrtek od 16:30 do 18 hodin Emilka Čermáková  

Přihláška a členství

Členství ve skautském oddíle vzniká odevzdáním řádně vyplněné přihlášky, kterou obdržíte na schůzkách v klubovně nebo si ji můžete stáhnout a vytisknout zde

Družinové pokřiky

  • družina Jestřábů - Jestřábi jsou skauti hrdí, každý si své práce hledí. Skautskou praxi písničku, pomůžou ti chviličku.
  • družina Bobrů - Bratři bobři vlčata mají radí doupata. V klubovně se scházívají, radost z her i práce mají.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.