Vycházka na Chlum

V sobotu 4. února se koná celodenní vycházka na Chlum u Přibyšic. U jeskyně (či spíš kaverny), která se na úpatí Chlumu nachází si rozděláme oheň a opečeme si něco k obědu. Podle nálady, únavy a počasí můžeme cestou navštívit rozhlednu na Neštětické hoře. Sraz u klubovny v 9 hodin. S sebou jídlo a pití na celý den, k obědu něco na oheň. Teplé oblečení a obutí včetně náhradních rukavic, ponožek atd. Čelovku na průzkum jeskyně, kapesní nožík. Pokud doma najdete, tak menší prázdnou plechovku na smůlu, kterou budeme cestou sbírat. Návrat do Neveklova nejpozději cca do 16:30.

Plány na do budoucna

V sobotu 21. ledna se koná další ročník Zimního přechodu Brd. Tradiční akce, při  které se sejdeme na Kytínské louce s dalšími stovkami skautek a skautů a budeme si s nimi vyměňovat „brděnky“ – památeční kartičky nebo výrobky. Brděnky si můžete vyrobit doma nebo na družinovkách. Abychom dorazili na místo srazu včas (vlakem dojedeme do Mníšku pod Brdy a odtud pěšky na Kytínskou louku a zpět na vlak), musíme jet z Benešova vlakem v 7:35. Z Neveklova však v sobotu nejede žádný autobus, kterým bychom ho mohli stihnout. Sraz tedy bude rovnou v Benešově na vlakovém nádraží nejpozději v 7:20. Jistě se najde někdo, kdo pojede do Benešova autem a bude mít volné místo. Návrat do Neveklova bude autobusem v 18:42. S sebou si vezměte jídlo, pití, brděnky, 100 Kč na vlak a případně kapesné do cukrárny J. Teple se oblečte, nezapomeňte na náhradní ponožky, rukavice. Prosíme všechny, aby účast na akci potvrdili včetně možnosti dopravy. Předem velmi děkujeme.

V sobotu 4. února bude jednodenní vycházka na Chlum.

V neděli 26. února se od 14 do 17 hodin uskuteční odpoledne ke Dni sesterství.

Ve dnech 6.-9. dubna bude oddílová velikonoční výprava.

O víkendu 21.-23. dubna bude výprava na Ivančenu pro starší skautky a skauty.

Ve středu 10. května se účastníme Květinového dne.

Termín tábora je 1.-15. července, táborové brigády budou upřesněny.

Skautské Vánoce

Vánoční besídka se koná v neděli 18. prosince od 13 hodin.

Nejprve půjdeme zdobit stromeček pro zvířátka do lesa. Těm vezměte ovoce a zeleninu nejlépe navázané na niti, aby se vše dalo pověsit na stromeček a nepřimrzlo k zemi. Můžete vzít i sypké pochutiny (kaštany, žaludy, zrní) do krmelce. Dobře se oblečte, vezměte si náhradní ponožky, rukavice a čepici.
Buďte u klubovny včas.

Pak budeme pokračovat besídkou v sokolovně. Předpokládaný konec do 18 hodin.
S sebou si přineste prskavky, hrníček na čaj, přezůvky (kdo nemá v klubovně), lodičku z ořechu s malou svíčkou, dárky pro ostatní pod stromeček, vánoční cukroví – pokud chcete nabídnout ostatním. A jeden neoznačený malý dárek, aby si každý alespoň něco odnesl. Na besídku v klubovně v kroji.

V pátek 23. prosince budeme v rámci setkání u betléma na náměstí rozdávat Betlémské světýlko. Sraz v teplém oblečení a kroji v 16:45 hodin u klubovny. Zájemcům bude světýlko k dispozici i na vánoční besídce.

Registrace 2023

Do konce listopadu tj. do 30.11.2022 je třeba uhradit registrační poplatek na rok 2023. Výše registračního poplatku je od minulého roku jednotná pro všechny členy a činí 1000 Kč. Prosíme, abyste platbu provedli bezhotovostně na účet střediska číslo 2401329324/2010 vedený u FIO banky.

Výprava do Nové paky

O podzimních prázdninách od čtvrtka 27. října do neděle 30. října pojedeme na oddílovou výpravu do Nové Paky. Odjezd bude autobusem z Malého náměstí ve čtvrtek v 15:15, sraz v 15:05, dál pokračujeme vlakem. Příjezd v neděli tamtéž v 16:42. S sebou je potřeba spacák, karimatku, přezůvky, jídlo na čtvrteční večeři, vhodné oblečení a obutí podle počasí (zvažte pláštěnku), ešus nebo jídelní misku, lžíci, hrníček, láhev na vodu, hygienu, malý batůžek na výlet, 600 Kč (na ubytování, jízdu a stravu), stezku, tužku, případně kapesné.

Plány na podzim

V sobotu 1. října se koná turnaj v UFOBALu, který pořádají skauti z Týnce nad Sázavou. Hrát se bude na hřišti ve Zbořeném Kostelci. Autobus z Neveklova jede v 7:47, sraz na náměstí nejpozději v 7:40. Předpokládaný konec turnaje je v 16 hodin, návrat do Neveklova buď v 16:54 nebo dalším autobusem v 18:54. S sebou vhodné sportovní oblečení a obutí s přihlédnutím k počasí. Neuškodí pláštěnka, trochu oblečení na převlečení, svačina, pití a 150 Kč na autobus a startovné, které zahrnuje i oběd. V turnaji jsou dvě věkové kategorie (podle stupně základní školy), proto prosíme o potvrzení účasti, aby se nestalo, že v určité věkové kategorii nebude dost hráčů. Děkujeme.

O podzimních prázdninách (předběžně v termínu od čtvrtka 27.10. do neděle 30.10.) pojedeme na oddílovou výpravu do daleka.

V sobotu 26. listopadu se koná další ročník V Benešově straší. Na oblíbené hledání strašidel v benešovských uličkách pomocí nejrůznějších šifer vyrazíme autobusem, který odjíždí z Neveklova ve 14:15, sraz na náměstí ve 14:05. Návrat dle průběhu závodu. Více informací pro zájemce na stránkách www.vbenesovestrasi.junakbenesov.cz

Vánoční besídka proběhne o víkendu 17.-18. prosince.

Začátek činnosti družin

Činnost družin se po prázdninách rozbíhá. Již tento týden (12.-16.9.) budou mít družinovky světlušky, vlčata a skauti, které vede Ondra Douša. Družina nejstarších skautů, které vedl Pavel Wiesner a nově povede Martin Voříšek bude začínat až v týdnu od 19.9.

Zahajovací oddílovka

Vážení rodiče, zahajovací oddílovka se koná ve středu 7.9. od 18 hodin v klubovně. Probereme možné termíny družinovek, rozdáme si zapomenuté věci z tábora a promítneme si z něj fotky. Těšíme se na vás i děti.

Tábor v Osečanech 2022

Pro rodiče, kteří nebyli na informační schůzce o táboru přikládáme soubory s potřebnými dokumenty a formuláři. Veškeré potřebné informace najdete v souboru informace pro rodiče, soubor s přihláškou obsahuje samotnou přihlášku, doporučený seznam věcí na tábor a formulář o bezinfekčnosti, který se odevzdává v den odjezdu na tábor. Dotazník o zdravotním stavu dítěte se také odevzdává v den odjezdu na tábor. Přihlášku je nutné odevzdat do konce května, poplatek za tábor zaplatit do 19.června.

Informace_pro_rodiče

Přihláška_na_tábor

Dotazník_o_zdravotním_stavu_dítěte

Posudek o zdravotní způsobilosti

Předtáborové brigády

Schůzka rodičů o táboře se koná ve čtvrtek 12.5. v klubovně od 19 hodin.

Protože potřebujeme vyrobit ještě jednu sadu táborových podsad, o víkednu 28.-29.5. bude u klubovny brigáda na podsady. Bude se jednat hlavně o vrtání a šroubování.

Brigáda na tábořišti v Osečanech bude o víkendu 11.-12.6. Budou se sekat břehy potoka, dělat zásoby dříví a kopat jámy.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.