Vánoce

Leták s podrobnostmi o předvánočních akcích naleznete zde.

Vánoční besídka se koná v sobotu 15.12. od 14 hodin.

Betlémské světýlko v neděli 23.12. od 15:45.

V Benešově straší

V sobotu 24. listopadu se koná další ročník závodu V Benešově straší. Soutěž 3 – 5 členných družstev v luštění více či méně náročných šifer a hádanek spojená s hledáním nejrůznějších strašidel, která se pohybují v benešovských uličkách. Odjíždět budeme autobusem ve 13:15 z Malého náměstí, sraz ve 13:05. Návrat závisí na průběhu závodu, ale předpokládáme, že do Neveklova přijedeme v 17:42. S sebou vhodné oblečení a obutí (hlavně teplou čepici a ponožky, rukavice, k tomu náhradní), čaj do termosky, svačinu, papír, tužku, hodinky nebo mobil, 50 Kč.

Kdo má, vezměte si skautský šátek, organizátorům akce to pomůže rozlišit skautské účastníky od veřejnosti.

Prosíme rodiče o potvrzení účasti, abychom mohli předběžně sestavovat soutěžní družstva. Děkujeme.

Slavíme 25 let

25_let

Oddílová výprava do Litoměřic

O prodlouženém víkendu 26.-29. 10. pojedeme na oddílovou výpravu do Českého středohoří. Pokud bude příhodné počasí mohli bychom zdolat Milešovku. Ubytováni budeme v Litoměřicích v klubovně TOMíků, která je od nádraží vzdálena cca 400 m. Je vybavena pro pobyt větších kolektivů, takže sebou nepotřebujeme karimatky, ešusy, příbory ani hrníčky. Odjezd v pátek 26. října autobusem z Malého náměstí v 16:15, sraz v 16 hodin. Dále pokračujeme vlakem přes Prahu do Litoměřic. Návrat v pondělí 29. října do Neveklova autobusem v 16:52. S sebou je potřeba spacák, přezůvky, hygienu, utěrku, stezku, zápisník, pláštěnku, 550 Kč (jízdné, ubytování, jídlo, vstupy), tužku, jídlo na pátek (po příjezdu bude čaj), dost vhodného oblečení a obutí (včetně náhradního), láhev na pití a kdo má i malý batůžek na výlet. Nezapomeňte rukavice a čepice (Milešovka je největrnější horou ČR). Nějaké čtení do vlaku na zahnání nudy se také hodí.

Milleschau-wjp-1

Hra o vystěhování Neveklova

Plakát s podrobnostmi o hře k výročí vystěhování Neveklova naleznete zde.

Láska jménem GDPR

Od data účinnosti (25.5.2018) na všechny organizační jednotky Junáka dopadá Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR přijaté Evropským parlamentem a Radou EU. V této souvislosti Junák upravil pro své členy přihlášku a registrační list. Prosíme proto všechny nové i současné členy o vyplnění. Stávající členové nejsou této kratochvíle ušetřeni kvůli zaznamenání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Na první stránce nemusíte vyplňovat údaj „rok vstupu“, doplníme jej sami z registrace. Údaje na první stránce se týkají člena. Na druhé stránce potvrzuje přihlášku zákonný zástupce. Také tam vyjádřete souhlas či nesouhlas se zpracováním osobních údajů a pořizováním či používáním fotek, videí a podobných záznamů. Pokud nezaškrtnete čtvereček s použitím fotografií a audiovizuálních materiálů, může to vést k absurdním situacím. Budeme si muset pamatovat, koho můžeme či nemůžeme při jakékoli naší činnosti vyfotit či natočit. Např. při pořizování společných fotografií bychom asi měli členy, kteří nemají na přihlášce vyznačen souhlas s focením, poprosit o vzdálení se ze záběru. Vše výše uvedené musíme mít na mysli také při používání fotek na našem webu nebo třeba na táborových pohledech a jiných materiálech. Doporučujeme použít selský rozum.

Registrace

S novým školním rokem je před námi každoroční registrace. Pro nás je starostí, protože musíme od všech zjistit, zda vůbec chtějí být ve skautské organizaci registrováni, jakým poplatkem a mnohdy na poslední chvíli vybrat peníze. Co si budeme povídat, těžko se v průběhu roku hledá vhodná chvíle pro vybírání peněz na cokoli. Před Vánoci, na začátku kalendářního roku, na začátku školního roku, před prázdninami – skoro vždycky se to nehodí.

Letos bylo v registraci učiněno několik změn a ne vždy populárních. Jednou z nich je navýšení registračních poplatků. Důvodů k navýšení je hned několik. K těm hlavním patří údržba, obnova a rozšíření táborového vybavení a vybavení oddílů, ke kterému vede narůstající členská základna. O veškeré vybavení se ve skautském středisku, do kterého patří náš neveklovský oddíl, dělí ještě chlapecký oddíl a dívčí oddíl v Benešově. Z padesáti podsadových stanů, které jsme si po obnovení skautingu na začátku devadesátých let vyrobili zbývá pouhých patnáct. Koho by to zajímalo, novou podsadu svépomocí vyrobíme za cca 3 500 Kč, nová plátěná stanovka stojí téměř to samé.

V rámci registrace jsou děti na všech našich akcích pojištěny, dostávají časopis a  jsou z ní hrazeny náklady na provoz. Veškeré peníze, které nejen od dětí, ale i od nás vedoucích vybereme, odesíláme „výš“. Vyšší organizační jednotky pak peníze během roku zpátky uvolňují. Rozpočteno na měsíc, jedná se o částku nepřesahující 63 korun.

Řádné členství stojí 750 Kč, zlevněné členství (pro druhé a další dítě v oddíle) 650 Kč.

Termín odevzdání registrace se také mění. Nově kopíruje školní rok a registrační poplatky jsou splatné na konci října.

Vzhledem k navýšení poplatků ustanovila naše nadřízená organizační jednotka možnost rozložení poplatku na dvě části. V případě rozložení poplatku na části je první splatná v říjnu, zbytek v lednu dalšího roku.

Registrační poplatek zaplaťte rádcům družin na schůzkách, dostanete na něj doklad.

Oddílová výprava do Tábora a Ufobal

O víkendu 28. – 30. září pojedeme na oddílovou výpravu do Tábora. Město i jeho okolí nabízí spoustu zajímavého (podzemí, zbrojnici, muzeum lega a čokolády), tak se už těšíme. Ubytováni budeme ve zdejší skautské klubovně. Odjezd v pátek autobusem z Malého náměstí v 9:15, sraz na zastávce v 9:05. Návrat v neděli autobusem do Neveklova v 15:40. S sebou spacák, karimatku, přezůvky, ešus nebo jinou jídelní misku, lžíci, hrníček na pití, utěrku, hygienu, jídlo na páteční cestu tam, baterku, tužku, zápisník, stezku, oblečení a obutí odpovídající počasí (hlavně čepici, náhradní ponožky atd.), pláštěnku, 350 Kč (jízdné, ubytování, jídlo, vstupy).

Ufobal

V sobotu 6. října se ve Voticích koná další skautský turnaj v ufobalu (frisbee). Hraje se 2 x 10 minut ve dvou věkových kategoriích. Mladší (1. – 5. třída) hrají měkkým ringo kroužkem a starší (5. – 9. třída) klasickým plastovým diskem.  Pro nejstarší je určena kategorie roverů a rangers.

Z Neveklova pojedeme autobusem v 6:58, sraz na zastávce v 6:50. Předpokládaný návrat autobusem v 17:42. Sportovně se oblečte a obujte, vezměte si svačinu a pití, oběd je zajištěn v ceně startovného. Na jízdné a startovné 150 Kč.   

Vítejte po prázdninách

Zahajovací oddílová schůzka se koná v pátek 14. září od 18 hodin v klubovně. Pokusíme se dohodnout termínu schůzek jednotlivých družin, rozdáme si táborové ztráty a nálezy a promítneme si táborové fotky a videa. Kdo má skautský kroj tak v kroji. 

Další plány:

V neděli 16. září bude od 13 hodin brigáda u klubovny (úklid, příprava dřeva na zimu).

O prodlouženém víkendu (28. -30. 9.) pojedeme na oddílovou výpravu do Tábora.

V sobotu 6. října se koná další turnaj v Ufobalu. Možná s přespáním v klubovně a následnou nedělní drakiádou.

14. října pořádáme pro všechny zájemce starší 10 let hru na motiv vystěhování Neveklova.

26. - 29. října pojedeme opět o podzimních prázdninách na oddílovou výpravu.

10. listopadu chceme oslavit 25 let fungování oddílu vzpomínkovým večerem nad fotografiemi a dalšími relikviemi.

24. listopadu se konají strašidla v Benešově (opět možné s přespáním v klubovně, deskovkami nebo promítáním).

15. prosince bude vánoční besídka.

Kytičkový den

Kytičkový den se koná ve středu 16.5., kdy se společně přidáme k mnoha dalším dobrovolníkům a zapojíme se do sbírky organizované Ligou proti rakovině. Český den proti rakovině (tzv. Kytičkový den) , při němž se prodávají žluté kytičky měsíčku lékařského, jež se stal symbolem sbírky, se koná každoročně po celé republice. Výtěžek ze sbírky putuje na výzkum a léčbu rakoviny. Po celou dobu akce přebíráme za naše členy plnou odpovědnost.

Sejdeme se u autobusu na Malém náměstí v 6:50. Návrat podle toho, jak se nám podaří kytičky prodávat, předpokládáme návrat do 15 hodin. S sebou jídlo a pití na celý den. Pojedeme v kroji. Zázemí budeme mít ve skautské klubovně v Benešově, kam se budou děti vracet pro další kytičky, takže si tam mohou nechat i svoje věci. Na autobus 20 Kč.

Omluvenky do školy jsou k dispozici u rádců družin v klubovně.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.