Družiny

Družinový systém

Ve skautském oddíle se setkáte asi nejčastěji se slůvkem družina. Je jím menší skupina dětí stejného věku. Družinový systém patří mezi základní pilíře skautské výchovy. Odedávna tvoří lidé malé skupiny, tlupy, party, gangy a v nich se učí žít, spolupracovat, společně se bavit a navzájem vychovávat. Stejně tak výchova dětí navzájem ve skautské družině.

Věkové kategorie

  • Mladší chlapce nazýváme vlčaty. Letos máme menších kluků spoustu. Proto jsme je rozdělili na dvě družiny, zatím bez jména. Mladší vlčata jsou předškoláci až druhá třída. Starší vlčata jsou druhá až čtvrtá třída.
  • Děvčata od předškoláků do čtvrté třídy jsou světlušky a jejich družina se jmenuje Kopretiny.
  • Starší chlapci a děvčata (pátá třída a váš) jsou už skauty a skautkami. Jejich společná družina se jmenuje Víři.
  • Protože skautovat se dá v jakémkoliv věku, rozlišujeme ještě dvě věkové kategorie. Mezi rovery a rangers patří mladí lidé studující na středních a vysokých školách.
  • Dospělé, kteří nejsou aktivní v roverském kmeni, či se nepodílejí na vedení oddílu nazýváme oldskauty

 

Schůzky družin pro školní rok 2018/2019

družina termín schůzek  rádce  kontakt 
mladší vlčata každé pondělí od 16 hodin do 17:30 Jakub Korbel - Kuře a Zuzka Koutenská  
starší vlčata každý čtvrtek od 17 hodin do 18:30 Eva Hrubá a Aleš Fíla  

světlušky

každou středu od 17 hodin do 18:30 Amálka Svobodová a Johanka Koutenská  
skauti a skautky každé pondělí od 16:30 do 18 hodin

Vanda Fílová a Pavel Wiesner

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.