Družiny

Družinový systém

Ve skautském oddíle se setkáte asi nejčastěji se slůvkem družina. Je jím menší skupina dětí stejného věku. Družinový systém patří mezi základní pilíře skautské výchovy. Odedávna tvoří lidé malé skupiny, tlupy, party, gangy a v nich se učí žít, spolupracovat, společně se bavit a navzájem vychovávat. Stejně tak výchova dětí navzájem ve skautské družině.

Věkové kategorie

  • Chlapce ve věku do čtvrté třídy nazýváme vlčaty. Jejich družina má název Bobři.
  • Děvčata od první do čtvrté třídy jsou světlušky a jejich družina se jmenuje Kopretiny.
  • Starší chlapci a děvčata jsou už skauty a skautkami. Jejich družiny jsou Jestřábi a Veverky.
  • Protože skautovat se dá v jakémkoliv věku, rozlišujeme ještě dvě věkové kategorie. Mezi rovery a rangers patří mladí lidé studující na středních a vysokých školách.
  • Dospělé, kteří nejsou aktivní v roverském kmeni, či se nepodílejí na vedení oddílu nazýváme oldskauty

 

Schůzky družin pro školní rok 2017/2018

družina termín schůzek  rádce  kontakt 
nejmladší vlčata každý čtvrtek od 16 hodin do 17:30 Jakub Korbel - Kuře a Eva Hrubá  

nejmladší světlušky

každou středu od 17 hodin do 18:30 Amálka Svobodová  
skauti a skautky každou středu od 16:30 do 18 hodin Vanda Fílová a Pavel Wiesner  

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.